Huurverhoging geeft discussie

Er is nog steeds een conflict tussen ondernemers en verhuurders over huurverhogingen. Ondernemersorganisaties INretail, KHN en MKB-Nederland dringen aan op het verlagen van de huurverhogingen die gekoppeld zijn aan de consumentenprijsindex (CPI). Verhuurders mogen sinds januari dit jaar namelijk een huurverhoging van 14,5 procent doorvoeren vanwege de hoge inflatie. Ondernemers vinden deze huurverhogingen niet redelijk. Ondanks gesprekken tussen de twee partijen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zijn ze er niet uitgekomen. Ondernemers pleiten voor een inflatiecorrectie zonder het meerekenen van energieprijzen. Verhuurders wijzen erop dat huurders en verhuurders zelf om tafel moeten over de huurovereenkomst.

De kwestie rondom huurverhogingen speelt al enkele maanden en in december riep CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en EZK-minister Adriaansens op om met verhuurders te gaan overleggen. Huurders zijn bezorgd omdat hun huur in januari bijna 15 procent zou stijgen omdat de huurprijs gekoppeld is aan de consumentenprijsindex. Deze index laat de prijsontwikkeling zien van een pakket goederen en diensten van een gemiddeld Nederlands huishouden. Dit is inclusief de inflatie op energie die verhuurders dus niet betalen. Hierdoor voelen huurders zich ‘dubbel gepakt’.

De ondernemersorganisaties vinden de huidige huurverhogingen niet ‘redelijk en billijk. Ze dringen aan op een generieke inflatiecorrectie zonder het meerekenen van energieprijzen. Verhuurders wijzen echter op het feit dat de huurovereenkomst een private kwestie is en dat de huurder en verhuurder zelf met elkaar in gesprek moeten gaan.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft