Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht

De implementatie van de Omgevingswet is al enkele keren uitgesteld. Maar nu ziet het er naar uit dat het op 1 januari 2024 toch echt gaat gebeuren: de Omgevingswet wordt van kracht.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met inwoners en overheden. Er geldt een algemene zorgplicht. Dat houdt in dat overheden, bedrijven en inwoners samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet regelt deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als ondernemer?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.

Verandert er wel iets? Je wil bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen. Dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doe je straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en kortere doorlooptijden.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft