NBOV: meer aandacht voor praktijkleren

In deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat het beroepsonderwijs jongeren opleidt in kansrijke beroepen. Beroepen waar vraag naar is. Directeur Marie-Hélène Zengerink heeft vanuit de NBOV input geleverd aan de Taskforce Doelmatigheid van Lodewijk Asscher.

Hoe zorgen het beroepsonderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven samen dat mbo-studenten kansrijk worden opgeleid? Door maatregelen te nemen die het voor aankomende mbo-studenten aantrekkelijker maken om te kiezen voor een studie met een arbeidsmarkttekort. Dit is een positieve ontwikkeling na jaren waarin vooral administratieve beroepen populair waren en het ‘werken met je handen’ minder. Belangrijk is wel dat de minister van OCW de subsidieregeling voor erkende leerbedrijven laat bestaan.

Een student die een mbo-opleiding start moet een reëel uitzicht hebben op een baan. Beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Publieke en private middelen moeten effectief worden ingezet om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. De NBOV doet dat vooral via een zetel in Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij (SBB) en via de Stichting Bakkracht. Die stichting is dé coördinator van opleidingen in de bakkerijbranche. De NBOV werkt nauw samen met de stichting om de ROBO’s (het overleg tussen mbo’s en bedrijfsleven) weer aan te jagen.

Samen met Stichting Bakkracht werkt de NBOV gericht aan de instroom van leerlingen in het mbo. Goede informatievoorziening over de opleidingsroutes in het mbo en de werkzaamheden in de bakkerij zorgen ervoor dat vmbo-leerlingen bewust kiezen voor een bakkerijopleiding. Meer mbo-leerlingen betekent uiteindelijk meer instroom van medewerkers in de bakkerijen.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft