Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen

De Energie-Investeringsaftrek en de MIA\Vamil regelingen kunnen je een aantrekkelijk belastingvoordeel bieden als je investeert. De Energielijst en de Milieulijst bevatten een groot aantal codes. De codes geven aan voor welke investeringen dit precies geldt. Het gaat om twee verschillende regelingen. Ze hebben betrekking op verduurzaming bij bakkerijen.

Energie-Investeringsaftrek:

Bij deze regeling ontvangt de ondernemer het recht op 40% belastingaftrek van de bedrijfswinst na aanschaf van het bedrijfsmiddel. Concrete voorbeelden van investeringen bij bakkerijen zijn:

Generiek (320000/420000).
Algemene maatregelen die zorgen voor energiebesparing met een terugverdientijd tussen 5 en 15 jaar.

Elektrische oven (270101).
Het vervangen van een gasoven door een elektrische versie.

Vacuümkamer (220229).
Het brood kan eerder uit de oven en gaart verder onder vacuüm.

Koeling (220212, 220215, 220223 en meer)
Energiezuiniger koelmethoden.

Zonnepanelen (251102).

Systemen tussen 15 en 55 kW vermogen op een hoofdaansluiting van maximaal 3x80A.
Dit gaat dan om ongeveer 38 tot 138 panelen (vermogen per paneel x aantal).

Accu’s voor opslag elektrische energie (260101).

Voor meer informatie:
Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers (rvo.nl)

Milieuinvesteringen onder de MIA\Vamil:

investeringen in milieumaatregelen kunnen ook vallen onder de MIA\Vamil regeling. Deze geeft een belastingaftrek afhankelijk van de code. Ook is soms versneld afschrijven mogelijk.

Waterbesparing (A 1340) 36% MIA en 75% versneld afschrijven.

Verwerking voedseloverschotten (F 2601) 45% MIA en en 75% versneld afschrijven.

Elektrische bestelwagen (E 3101) 27% MIA.

Stofvermindering (E 4485) 45% MIA en en 75% versneld afschrijven.

Voor meer informatie:
Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (rvo.nl)

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft