De juiste omgang met voedsel

Hygiënisch werken is de basis voor een voedselveilig product. In de Europese en Nederlandse hygiënewetgeving staat wat hygiënisch werken is en hoe een sector aan de wetgeving kan voldoen. Dat kan onder andere met een gids voor goede praktijken: de hygiënecode. Met de hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij zorgt de bakkerijsector er dus voor dat bakkers kunnen voldoen aan de wetgeving.

De gevarenrisicoanalyse (GIRA) is de basis van de hygiënecode. Met de GIRA zijn de gevaren en risico’s in kaart gebracht. De code is de praktische invulling daarvan voor de bakker.

De hygiënecode beschrijft de basisvoorwaarden en -processen met hun mogelijke kritische punten. Bijvoorbeeld het registreren van de temperatuur van koelingen en vriezers, zodat u weet of deze goed werken. De hygiënecode bestaat uit de basiscode en aanvullende modules voor:

  • ijs
  • bonbons
  • crème
  • ongekoelde verkoop
  • bedrijven met het oogmerk industrie

De module ongekoelde verkoop beschrijft op welke manier u risicovolle producten, zoals worstenbroodjes, kaasbroodjes of rijstevlaai, ook ongekoeld mag verkopen. 

Bekijk voor aanvullende informatie en een korte uitleg het webinar over hygiëne.

Aanvullende module industrie

Bedrijven die vallen onder het industriële toezicht van de NVWA, gebruiken de aanvullende module voor bedrijven met het oogmerk industrie, om aanvullende eisen voor bijvoorbeeld microbiologisch onderzoek te borgen. De aanvullende informatie over bedrijven met het oogmerk industrie vindt u op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).


NBOV en de hygiënecode

Het NBC beheert de hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. De NBOV en de NVB geven advies bij de evaluatie van de code. De NBOV neemt ook deel aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW) over de hygiëne. In dit overleg worden nieuwe hygiënecodes en evaluatiecriteria voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoordeeld en van advies voorzien. Hierdoor kunnen u en andere ondernemers in ambachtelijke sectoren zo eenvoudig mogelijk aan de wet- en regelgeving voldoen.
 

Meer informatie

Artikelen / Info en advies
Acrylamide
Artikelen / Info en advies
Informeer je klanten over allergenen
Artikelen / NBOV
Even voorstellen: Shahien Manesh en Robbie Robert
pagina